M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta

M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta

Príomhghnéithe Sainaithníodh in go leor staidéar dúshláin a bhíonn le sárú chun oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a chur i bhfeidhm go rathúil, go háirithe dúshláin a bhaineann le sealbhú na tumtheanga agus leis an gcleachtas oideolaíoch. Idir uathúil agus chasta […]

No Comments Read More